Jdi na obsah Jdi na menu
 


1.schůzka Ekotýmu 2.stupně

20. 9. 2013

 

1. schůzka Ekotýmu 2. stupně

 

Datum: 13. 9. 2013

Přítomni:

Pořízková – 7. B, Krejčí Z., Horálková, Brachtl -7. A; Ungrmanová, Šilhánková, Kraus, Humpál – 6. B, Janšová – 6. A, Charousková, Slovák – 9., Vrtiška, Kubelík – uč.

 

Nepřítomni:

Krausová, Landová – 9.

 

Omluveni:

Hovorková, Krejčů T. – 7. A, Pospíšilová – 7. B

 

Program:

 1. Teambuildingové aktivity

 • seznamovací kruh

 • řazení se, empatie

 • skládání a závody vlaštovek ve trojici (levá ruka, pravá ruka, mluvčí)

 

 1. Volba rolí v ekotýmu

 • předseda Charousková Bětka (9. tř.)

 • místopředsedové Slovák Michal (9. tř.), Pořízková Natka (7. B)

 • webmaster Janšová Šárka

 • public relations (PR) Horálková Verča, Krejčí Zuzka a Tomáš, Hovorková Terka a Brachtl Adam

 • nástěnkáři Ungrmanová Natka, Šilhánková Anička, Kraus Matěj

 • koordinátor spolupráce s 1. stupněm

 Krausová Zuzka

 • zapisovatel Landová Lucka

 

 1. Představení důležitých webů

 • světové stránky www.eco-schools.org

 • celostátní stránky www.ekoskola.cz

 • školní stránky http://ekoskola-vrane.ic.cz/

 • stránky ekotýmu https://ekotymvrane.estranky.cz

 

Úkol: sejde se vedení ekotýmu s webmasterem a domluví strukturu a obsah stránek

Termín: do úterý 17. 9. 2013

Odpovídá: Charousková, Janšová

 

 1. Seznámení s kroky metodiky projektu – 7 kroků

 • aktivita pro členy ekotýmu

 

 1. Analýza

 • její význam pro další kroky

 • uskutečněné aktivity

  • 2011/10 žákovská SWOT analýza

  • 2012/12 výpočet ekostopy školy za rok 2011

  • 2013/09 učitelská SWOT analýza

 • plánované aktivity

  • badatelské práce 8. třídy analýza vybraných problémů projektu Ekoškola

Termín: dokončení a obhajoba v prosinci 2013

Odpovídá: žáci 8. třídy v rámci vyuč. předmětu Informatika

 

 • výpočet ekostopy školy za rok 2012

Termín: do konce září 2013

Odpovídají: žáci 9. třídy v rámci vyuč. předmětů Informatika GV

 

 • výpočet ekostopy školy za rok 2013

Termín: do konce května 2014

Odpovídají: žáci 9. třídy v rámci vyuč. předmětů Informatika GV

 

 • SWOT analýza žákovská

Termín: do 4. 10. 2013

Odpovídají: členové ekotýmu

 

 • analýza s pomocí PL Ekoškoly

Odpovídá:

 • energie - 9.

 • voda - 7. A

 • odpady - 6. B

 • prostředí - 6. A

 • doprava - 7. B

Termín: do 4. 10. 2013 jednodušší otázky, do konce listopadu 2013 složitější

 

 1. Další aktivity v rámci metodiky projektu

 • Ekokodex

Úkol: prodiskutovat a připomínkovat ho ve třídách,

Odpovídají: členové ekotýmu ve svých třídách

Termín: případné připomínky nadnést na schůzce 4. 10. 2013

 

 • Energetické hlídky

Úkol: sestavit třídní hlídky (hlídají správné větrání, svícení a topení)

Termín: do 4. 10. 2013

Odpovídají: členové ekotýmu ve svých třídách + Kubelík (6. A, 7. B) a Vrtiška (zbývající třídy)

 

 1. Další aktivity

 • Projekt Recyklohraní

Úkol: kampaň ve třídě – sběr starých notebooků, počítačů a mobilů

Termín: okamžitě

Odpovídají: členové ekotýmu ve svých třídách

 

Úkol: Seznámit se s s aktuální aktivitou INVENTURA BATERIÍ a vyluštit osmisměrku a kris-kros

Termín: okamžitě

Odpovídají: členové ekotýmu ve svých třídách

 

 • Patronát nad 1. třídou – podány informace ekotýmu

  • nejbližší plánované akce

4. 10. – soutěžní stezka pro 1. stupeň ke Svátku zvířat

Odpovídá: řešitelský tým 9. třídy – Mejstřík, Sýkora, Charousková, Landová, Jahodová, Vrbová, Krausová

10. 10. – společné sázení stromů – 9. třída + 1. třídy (i v rámci kampaně 72 hodin)

Odpovídá: Vrtiška, Kubelík, Holubová, Hrachovcová

Úkol: zjistit, zda obec investuje nějaké peníze do zakoupení stromů (v rámci náhradních výsadeb)

Termín: při jednání zastupitelstva 18. 9. 2013

Odpovídá: p. uč. Kubelík, p. uč. Vrtišková

 

 • Projekt loňské 9. třídy na snížení ekostopy školy – podaná informace

Úkol: instalovat prvky, které deváťáci v rámci svého projektu získali

Termín: do konce září 2013

Odpovídá: 7. a 9. třídy

 

 • Kampaň 72 hodin - viz http://www.72hodin.cz/2013/o-projektu

dobrovolnické projekty v rámci kampaně se konají ve dnech 10. – 13. 10. 2013

Úkol: ve třídách si rozmyslet způsob potencionálního zapojení třídy

Termín: do 4. 10. 2013

Odpovídají: členové ekotýmu ve svých třídách

 

Úkol: připravit brigádu v PR Zvolská Homole

Termín brigády: sobota 12. 10. 2013

Odpovídá: p. uč. Kubelík

 

 • Kampaň Naše posvícení – viz http://www.jsns.cz/cz/article/31/Nase_posviceni.html

zapojí se školní jídelna tím, že v den kampaně uvaří jídla od místních dodavatelů

Termín akce: 16. 10. 2013

Odpovídá: vedoucí školní stravovny – pí. Jahodová

 

Úkol: vymyslet aktivitu v rámci této kampaně, která by byla realizovatelná ve škole

Termín: do 4. 10. 2013

Termín akce: 16. 10. 2013

Odpovídají: členové ekotýmu ve svých třídách

 

 • Vybavení prostoru před starou školou herními prvky

Úkol: navrhnout herní prvky, které by byly v tomto prostoru využívány

Termín: do úterý 17. 9. 2013

Odpovídají: členové ekotýmu

 

 • Zookoutek a zootým

vedením školy jsou nabídnuty nové prostory pro umístění zookoutku – spojovací chodba mezi oběma budovami školy

z členů ekotýmu byl vytvořen přípravný výbor pro vznik zootýmu a zookoutku pro letošní školní rok

Členové: Krejčí Z., Horálková V., Brachtl A., Janšová Š., Ungrmanová N.

Úkol: svolat schůzku všech zájemců o práci v zootýmu

Termín: do čtvrtka 19. 9. 2013

Odpovídají: členové přípravného výboru

 

 • Školní projekt Poznáváme náš region

projekt bude realizován v rámci vyučovacích hodin a formou projektových dnů – první projektový den se bude konat v pátek 27. 9. 2013

je vyhlášen i 3. ročník celoroční soutěže pro žáky Znalec našeho regionu

každý měsíc jsou připravovány vycházky po regionu – určené jsou žákům školy, jejich rodičům i veřejnosti – první vycházka se koná v sobotu 21. 9. 2013

 

Úkol: propagovat celoroční soutěž Znalec našeho regionu ve svých třídách

Úkol: propagovat vycházky po regionu

Úkol: přispět ke kvalitnímu zvládnutí výstupů z aktivit realizovaných v rámci projektových dnů

Termín: okamžitě

 

 

Příští schůzka: pátek 4. 10. 2013 od 13:00 hod.

 

Zapsal: p. uč. Vrtiška