Jdi na obsah Jdi na menu
 


2.schůzka Ekotýmu 2.stupně

10. 10. 2013

 2. schůzka Ekotýmu 2. stupeň

Datum: 4. 10. 2013

Přítomni: Slovák, Charousková, Humpál, Janšová, Šilhánková, Ungrmanová, Augustinová, T. Krejčí, Horálková, Brachtl, Z. Krejčí, Vrtiška, Kubelík

 

Omluveni: Pořízková, Pospíšilová, Hovorková

 

Program:

 1. Teambuildingové aktivity

 • Gordický uzel

 • Míčky v kruhu – 1-5 level

 1. Kontrola zápisu + aktualizace úkolů

bod 2

 • Zapisovačem bude na každé schůzce určen někdo jiný

 • Noví koordinátoři spolupráce s 1. stupněm → František Humpál, Eva Augustinová – představeni vedení Ekoparlamentu na 1. stupni

 

Bod 3 – splněno – proběhla schůzka webmastera s vedením Ekotýmu

 

Bod 5

 • 8. třída začala shromažďovat data v rámci skupinových badatelských prací

Úkol: sběr dat pro práci

Termín: dokončit do pol. listopadu

 • Není dopočítána ekostopa – chybí údaje o dopravě a o vybavení školy počítači Úkol: dokončit sběr dat a zadat je do kalkulátoru

Termín: do pátku 11. 10. 2013

 • žákovská SWOT analýza není dokončena

Úkol: dokončit v 8. a 9. ročníku

Termín: do pátku 11. 10. 2013

 • Analýza dle PL – vyřešeny jednodušší otázky

Úkol: s analýzou dle PL pokračovat u složitějších otázek

Termín: do konce listopadu

 

Bod 6

 • U 6. A neproběhlo připomínkování ekokodexu

Úkol: uskutečnit připomínkování ekokodexu v 6. A

Termín: do pátku 11. 10. 2013

 • Ostatní třídy nemají připomínky – ekokodex je tedy předběžně schválen s původním obsahem – bude možno ve škole vyvěsit jeho grafické ztvárnění (vyrobili ho loni žáci 8. třídy)

 

 

 

 

Bod 7

 • Projekt Recyklohraní byl členy ekotýmu v některých třídách málo prezentován

  • 7. A vyluštila osmisměrku a kriskros k aktivitě Inventura baterií + uskutečnila výzkum v domácnostech

Úkol: uskutečnit výzkum v domácnostech alespoň ještě ve 2 třídách

Termín: do pátku 18. 10. 2013

 • Patronát nad 1. třídou (9. tř.)

  • stezka pro první stupeň – splněno 4. 10. 2013 – výrazně kladně hodnoceno učitelkami i žáky 1. stupně

  • sázení stromků (10. 10. 2013) – proběhne

 • Projekt na snížení ekostopy – instalace zařízení, které získala loňská 9. třída

  • úkol splněn částečně – byly nainstalovány žáky 7. A a 6. B kartáčové lišty pod dveře + folie nainstalovány v učebně 11

Úkol: dokončit instalaci zařízení

Termín: do 11. 10. 2013

 • Kampaň 72 hodin

Úkol: zjistit zájem o brigádu v PR Zvolská Homole v sobotu 12. 10. 2013

Termín: do 8. 10. 2013

 • Kampaň Naše posvícení

  • školní jídelna a 7. A jsou zaregistrovány, některé další třídy se zapojí bez registrace (9. tř., 6. tř.)

 • Školní zahrada

  • byly vybrány tři herní prvky – minigolf, kuželky a Rondo – v brzké době je bude odborná firma instalovat

 • Zootým

  • vznikl - počet členů se ustálí za měsíc

Úkol: dokončit připravy místnosti pro zookoutek

Termín: do pátku 11. 10. 2013

 • Projekt Poznáváme náš region

  • 11. vycházka - proběhla 21. 9. 2013 – 21 účastníků – Kamenný přívoz – Žampach – štoly – Jílové, nádraží

  • proběhl projektový den – 27. 9. 2013 - třídy zpracovávaly výstupy z předchozích dnů nebo shromažďovaly nová data

 

 1. Ekohlídky

 • 6. A – určena – Erika Hartmannová, Martina Kozlová

 • 6. B – určena – M. Kraus, P. Žáček, F. Humpál

 • 7. A – určena – P. Kubelík, V. Horálková, A. Brachtl

 • 7. B – určena – N. Bartková, N. Pořízková, Z. Pospíšilová

 • 8. tř. – zjistit

 • 9. tř. – určena – P. Janeček, K. Pěkný, M. Havlíček

 

 

 

 1. Plánované akce

 • 10. 10. – sázení stromů – 9. třída + 1. třídy

 • 12. 10. – brigáda pro zájemce (sobota) – pokud o ni bude zájem

 • 15. 10. – otevření naučné stezky „Svatojánské proudy“

 • 16. 10. – kampaň Naše posvícení

 • 17. 10. – zookroužek pro 1. stupeň a 6. třídu v ekocentru od 14 hodin ve čtvrtek – první informativní schůzka

 • 20. 10. – 12. vycházka po našem regionu – Čisovice – Bratřínov – údolí Kocáby – Štěchovice – Svojsíkova mohyla – (možno dojít až do Pikovic)

 • 25. – 26. 10. – výstava pro veřejnost v prostorách školy při volbách

 

 1. Další úkoly

  1. vytisknout a rozdat třídám informace o 7 krocích k titulu EkoškolaD

Termín: do 8. 10. 2013

Odpovídá: Vrtiška

  1. na příští schůzce ukázat výstupy z projektového dne (9. tř. a 6. A)

Termín: 1. 11. 2013

Odpovídá: Kubelík, Janšová, Vrtiška, Slovák, Charousková

  1. opravit popisky na vypínačích

Termín: 1. 11. 2013

Odpovídá: 7. B

  1. Mezinárodní kampaň Litter Less

 • Shromáždit nápady jak propagovat snižování množství odpadu

Termín: do pátku 11. 10. 2013

Odpovídá: členové ekotýmu

 • Dokončit registraci školy na webu kampaně

Termín: do pátku 11. 10. 2013

Odpovídá: Vrtiška

  1. Spolupráce se zahraniční školou - Ekotým doporučuje k navázání spolupráce školu ze Skotska nebo Norska

 • Informovat Petru Šimonovou a poprosit ji o pomoc s navázáním kontaktu

Termín: do pátku 18. 10. 2013

Odpovídá: Vrtiška

  1. Společné fotografování Ekotýmu

Termín: do 11. 10. 2013

Odpovídá: vedení Ekotýmu

  1. Pořídit si fleshku pro ekotým

Termín: do 11. 10. 2013

Odpovídá: vedení Ekotýmu

 

Další schůzka se koná v pátek 1. 11. 2013

Zápis napsal: M. Slovák